×

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ไมโครฟีนิกซ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท ไมโครฟีนิกซ์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

97/358 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สายด่วน. (66) 96-948-0310

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายขาย :-

sales-mpd@microphoenixs.co.th

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิด / คำถามทั่วไป :-

inquiry2019@microphoenixs.co.th