×
ผลิตภัณฑ์ ViRDI

PRODUCTS

The best in biometric and security

Biometric Terminals / เครื่องสแกนแบบไบโอเมตริก

UBio-X Face

UBio-X Face

Face Recognition Terminal

UBio-X Iris

UBio-X Iris

Advanced Iris & Fingerprint Recognition Terminal

UBio-X Pro 2

UBio-X Pro 2

High-End Face & Fingerprint Recognition Terminal

UBio-X Pro

UBio-X Pro

Advanced Face & Fingerprint Recognition Terminal

UBio-X Pro Lite

UBio-X Pro Lite

Prime Face & Fingerprint Recognition Terminal

UBio-X Slim

UBio-X Slim

Card & Fingerprint Recognition Terminal

AC-7000

AC-7000

Multimodal Face & Fingerprint Recognition Terminal

AC-5100

AC-5100

Premium Fingerprint Recognotion Terminal

AC-5000 PLUS

AC-5000 PLUS

Premium Outdoor Fingerprint Recognition Terminal

AC-5000 PLUS IK

AC-5000 PLUS IK

Outdoor Fingerprint Recognition Terminal

AC-2200

AC-2200

Premium Outdoor Fingerprint Recognition Terminal

AC-2100 PLUS

AC-2100 PLUS

Outdoor Fingerprint Recognition Terminal

AC-2000

AC-2000

Outdoor Fingerprint Recognition Terminal

SR-100FP

SR-100FP

Slave Reader

AC-6000

AC-6000

High Performance Fingerprint Recognition Terminal

AC-4000

AC-4000

Enterprise Fingerprint Recognition Terminal

AC-2100 (H)

AC-2100 (H)

Fingerprint Recognition Terminal

Card Terminals / เครื่องอ่านบัตร RFID

AC-1100

AC-1100

Multi-Smart Card Recognition Terminal

VS-R20D

VS-R20D

Dummy Card Reader

AC-1000

AC-1000

Enterprise Smart Card Recognition Terminal

Software / ซอฟต์แวร์

UBio Alpeta

UBio Alpeta

Web-Base, Next Generation Integrated Security Solution

UNIS

UNIS

Integrated Security Management Software

ViRDI Absolute Time

ViRDI Absolute Time

Utility Extended Software

USB Scanner & Hamster / อุปกรณ์เก็บบันทึกบัตรและลายนิ้วมือ

FOH02

FOH02

Fingerprint Scanner & Multi-Card Reader

Portable Device  / เครื่องสแกนแบบพกพา

UBio Tablet5

UBio Tablet5

Portable Fingerprint Reader

Access Controller / ชุดควบคุมระบบ Access Control

MPC-040

MPC-040

4 Door Controller

V-LC015B

V-LC015B

The Lock Controller

Elevator / Output Controller

16 Channel Elevator / Output Controller

Accessory / อุปกรณ์เสริม

EB-030

EB-030

Exit Button